Vertrouwenspersoon

Doelgroep

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.
A-REA verzorgt de rol van vertrouwenspersoon met haar ervaren professionals al bij diverse tevreden organisaties.
Een vertrouwenspersoon is bedoeld voor werknemers die op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. 
Het is goed voor deze werknemers als zij met zulke problemen terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Het kan voor hen erg lastig zijn om open over de problemen te praten. 
De vertrouwenspersoon kent de organisatie goed, maar is onafhankelijk en kijkt met een open blik naar de situatie. Bij de vertrouwenspersoon kan uw werknemer zijn verhaal kwijt en advies krijgen om zodoende verzuim te voorkomen.
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Omschrijving

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
•    het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben 
•    het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is 
•    het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures 
•    het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen
•    het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator 
•    het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag 
•    het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag 
•    het registreren van gevallen van ongewenst gedrag 

Werkwijze

De werknemer kan zelfstandig contact op nemen met de vertrouwenspersoon en een afspraak maken.
De vertrouwenspersoon presenteert zich binnen uw organisatie, zodat hij/zij  bekend is bij  personeel. Dit kan door persoonlijke kennismaking in de teams maar kan ook via brochures, nieuwsbrieven of een ander personeelsorgaan zoals intranet.
De vertrouwenspersoon behandelt alleen klachten op het gebied van ongewenst gedrag. Als een medewerker met een ander conflict komt  zal de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar bijv. de leidinggevende.
De vertrouwenspersoon geeft advies aan het management door bijv. een jaarverslag met daarin cijfers (aantallen), inhoudelijke informatie (uiteraard geanonimiseerd) en analyse en aanbevelingen voor de toekomst.

Meer informatie

Bel: 030-6991555 mail: info@a-rea.nl of neem contact op via het contactformulier op deze site.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.