WGA ERD programma

Doelgroep

Alle (ex) werknemers die een WGA uitkering ontvangen, omdat zij tussen de 35-80% arbeidsongeschikt zijn of als tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-100%) worden beschouwd.

Doel

Het doel van het programma is de schadelast van de eigenrisicodrager te beperken.

Omschrijving

Een werkgever die eigenrisicodrager is in het kader van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) draagt gedurende 10 jaar de kosten van de WGA uitkering van haar (ex) werknemers. Naast de financiële verplichting (WGA uitkering) is de werkgever na de toekenning van de uitkering ook gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de uitgevallen werknemer.

De dienstverlening van A-REA bestaat uit de volgende activiteiten:

1. Dossiervorming

Alle (ex) werknemers met een gehele of gedeeltelijke WGA uitkering worden in kaart gebracht. De laatste UWV beslissing met de daaraan ten grondslag liggende medische en arbeidsdeskundige rapportages wordt opgevraagd bij het UWV.

2. Medische beoordeling van de actuele belastbaarheid

Elk half jaar wordt de actuele medische belastbaarheid van een WGA uitkeringsgerechtigde beoordeeld door een verzekeringsarts van A-REA. De arts beoordeelt of er sprake is van afname of toename van de medisch objectiveerbare beperkingen. De arts adviseert over vervolgactiviteiten zoals de mogelijkheid om een IVA uitkering aan te vragen op medische gronden of een arbeidsdeskundig onderzoek naar verbetering van de re-integratiemogelijkheden. Wanneer een werknemer valt onder de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), dan vervalt de uitkeringslast voor de werkgever.

3. Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige beoordeelt wijzigingen in de arbeids- of re-integratiemogelijkheden.

Indien er sprake is van een verbeterde medische belastbaarheid doet de arbeidsdeskundige onderzoek naar de mogelijkheden om het  re-integratieresultaat te vergroten. Met de gerichte aanpak van de arbeidsdeskundige wordt in dat geval gestreefd naar het realiseren van een hogere loonwaarde en daarmee gepaard gaande verlaging van de WGA uitkering.

Wanneer er sprake is van toegenomen medische beperkingen, maar geen sprake van volledige medische arbeidsongeschiktheid verricht de arbeidsdeskundige onderzoek naar IVA aspecten op arbeidsdeskundige gronden.

4. Heronderzoek bij het UWV aanvragen en beargumenteren 

Er kunnen verschillende redenen zijn om een heronderzoek bij het UWV aan te vragen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

-          Verzoek aan het UWV om IVA te beoordelen op medische gronden

-          Verzoek aan het UWV om IVA te beoordelen op arbeidsdeskundige gronden

-          Verzoek aan het UWV om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen in verband met toegenomen belastbaarheid. Herbeoordeling van de WGA kan leiden tot een lagere uitkering.

5. Advies over mogelijke interventie 

De arts en de arbeidsdeskundige adviseren over herstelbevorderende interventies of andere mogelijkheden om de uitkeringsschade van de eigenrisicodrager te beperken.

Resultaat

Na elk periodiek onderzoek ontvangt u een rapportage. Met deze rapportage krijgt u een geactualiseerd beeld van medische beperkingen. Wanneer uw werknemer belastbaar is, dan krijgt u ook advies om de mogelijkheden van uw werknemer verder te benutten en te vergroten.

Indien van toepassing wordt beargumenteerd waarom het aanvragen van een herbeoordeling door het UWV wordt geadviseerd.

Meer informatie?

Bel: 030-6991555  mail: info@a-rea.nl  of vraag aan via het contactformulier.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.