Visie


 

Een arbodienst op maat

Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie zijn de kernactiviteiten van DNVarbo-klein.jpgA-REA ARBO. Een vast team van een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, veiligheidskundige, arbeidshygiënist en A&O-deskundige begeleiden bedrijven en organisaties bij alle denkbare aspecten van verzuimaanpak en gezondheidsbeleid. De dienstverlening wordt op maat afgestemd: uw wensen staan daarbij centraal!

Preventie

Goede arbeidsomstandigheden, welzijn en gezondheid van de medewerkers zijn van groot belang voor het functioneren van uw organisatie. Onnodige claims wegens gezondheidsschade kunnen bij een efficiënt preventief beleid voorkomen worden. A-REA biedt uw organisatie ondersteuning door gevraagd en ongevraagd (proactief) te adviseren over gezondheids- en vitaliteitbeleid. A-REA ARBO voert Preventief Medische Onderzoeken (PMO) en risico-inventarisaties (RIE) uit als een integraal onderdeel van het preventiebeleid van een onderneming.

Verzuim

Op grond van de stelregel “ziekte overkomt je en verzuim bespreek je”, gaan we ervan uit dat voordat een medewerker ziek thuis wil blijven, eerst overleg wordt gevoerd met z’n leidinggevende om te bespreken of thuis blijven echt nodig is. Overlegd wordt of er vervangend werk kan worden verricht of hoe de duur van het verzuim kan worden bekort.
Soms is ziekteverzuim onvermijdelijk en alleen met een adequate medische behandeling te beïnvloeden. Dit is bij uitstek het aandachtgebied van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts ziet toe op adequaat herstelgedrag van de verzuimende medewerker en adviseert over belastbaarheid en herstelprognose. Vaker dan gedacht is er sprake van klachten die ten onrechte als puur “medisch” gelabeld worden en door de medewerker, diens omgeving of de behandelaar synoniem worden gesteld met arbeidsongeschiktheid. Met name dit verzuim, waarbij het risico voor “medicalisering” altijd op de loer ligt, is in onze optiek beïnvloedbaar. Onze aanpak is, met de inzet van de arbeidsdeskundige, vooral gericht op beïnvloeding van dit gedrag.

Re-integratie

De verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim ligt primair bij de medewerker en diens leidinggevende. De leidinggevende speelt een cruciale rol in de verzuimbegeleiding. De arbeidsdeskundige en bedrijfsarts van A-REA ARBO voegen daar hun deskundigheid aan toe.
De bedrijfsarts geeft concrete adviezen over de belastbaarheid van de verzuimende medewerker. De arbeidsdeskundige vertaalt de belastbaarheid vervolgens naar mogelijkheden voor het verrichten van arbeid.
De arbeidsdeskundige adviseert de leidinggevende over de wijze waarop re-integratie vormgegeven kan worden.
De medewerker wordt door de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige gemotiveerd om zijn arbeidscapaciteiten optimaal te benutten.

Contact

Heeft u een prangende vraag over een zieke werknemer? Wilt u meer informatie over onze arbodienst?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis consult of vraag direct een offerte aan.
A-REA ARBO: (030) 699 1555, info@a-rea.nl​​​

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.