Arbeidsdeskundigen

A-REA biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om geregistreerde en/of gecertificeerde arbeidsdeskundigen gedurende een langere periode in te lenen. Detachering kan plaatsvinden op basis van dagen of dagdelen per week gedurende een vooraf bepaalde periode dan wel op projectbasis. Afspraken tussen A-REA en de inlener worden vastgesteld in een detacheringovereenkomst.

Arbeidsdeskundige activiteiten UWV

 • claim en herbeoordelingen WIA, WAO, en WAJONG
 • arbeidsdeskundige beoordelingen met betrekking tot werkvoorzieningen
 • arbeidsdeskundige beoordelingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • arbeidsdeskundige beoordelingen als bezwaararbeidsdeskundig

Arbodiensten

 • onderzoek naar re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever
 • begeleiding bij re-integratietrajecten
 • onderzoek naar de status structureel functioneel beperkt
 • advisering werkgevers met betrekking tot sociale zekerheidsvraagstukken
 • advisering en begeleiding bij de activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter

Bemiddelingsbureaus

 • opstellen arbeidsintegratieplannen
 • onderzoek naar passende functies en beroepen
 • onderzoek naar loonwaarde bij herplaatsing
 • onderzoek naar passende re-integratie mogelijkheden

Bedrijven/Instellingen

 • onderzoek naar re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever
 • begeleiding bij re-integratietrajecten
 • onderzoek naar de status structureel functioneel beperkt/arbeidsgehandicapte
 • advisering inzake sociale zekerheidsvraagstukken
 • advisering en begeleiding bij de activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • onderbouwen en aanvragen van subsidies, premiekorting en pakket op maat bij herplaatsingen
 • onderzoek naar de mogelijkheid van AMBER en artikel 29 lid B “no risk polis”
 • individuele trajectbegeleiding naar ander werk bij een andere werkgever
 • vaststelling van loonwaarde bij herplaatsing

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over detachering van arbeidsdeskundigen of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.