Artsen

A-REA biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om verzekeringsartsen of bedrijfsartsen gedurende een langere periode in te lenen. Detachering kan plaatsvinden op basis van dagen of dagdelen per week gedurende een vooraf bepaalde periode, dan wel op projectbasis. Afspraken tussen A-REA en de inlener worden vastgelegd in een detacheringovereenkomst. 

Verzekeringsgeneeskundige activiteiten

 • medische beoordeling met betrekking tot de indicatie voor voorzieningen
 • claim en herbeoordelingen WIA, WAO, WAJONG, en ZW voor het UWV
 • medische advisering als bezwaarverzekeringsarts in bezwaar- en beroepszaken voor het UWV

Bedrijfsgeneeskundige activiteiten

Bedrijfsgeneeskundige werkzaamheden voor arbodiensten in de breedste zin, zoals:

 • uitvoeren van verzuimbegeleiding
 • vervullen van arbo-spreekuren
 • indicatiestelling Structureel Functioneel Beperkt (SFB)
 • deelnemen aan sociaal medische teams
 • opstellen PAGO
 • opstellen Probleemanalyse
 • opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
 • advisering in het kader van re-integratietrajecten
 • mede opstellen van een arbo-jaarverslag

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over detachering van artsen of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.