Arbeidsmedisch advies

A-REA is al vele jaren actief op het gebied van arbeidsmedische, psychologische en arbeidsdeskundige belastbaarheidsonderzoeken voor gemeenten. Bij mensen met lichamelijke of psychische beperkingen heeft de gemeente soms een deskundig advies nodig over de mogelijkheden en over het perspectief van haar cliënten.

A-REA verzorgt belastbaarheidsonderzoeken door:

  • specialistische kennis in te zetten om medische, psychische en arbeidsdeskundige belemmeringen en mogelijkheden vast te stellen
  • het stimuleren en motiveren van uitkeringsgerechtigden om de eigen kansen ten volle te benutten, ook voor cliënten die al lang in een uitkering zitten
  • inhoudelijk zeer ervaren deskundigen in te zetten.

A-REA heeft daarbij een duidelijke toegevoegde waarde door:

  • het verrichten van kwalitatief hoogwaardig onderzoek en
  • onze uitgebreide ervaring met mensen van niet-Nederlandse origine en met inburgeraars
  • het geven van op de praktijk gerichte adviezen over werk- of participatiemogelijkheden
  • het hanteren van korte doorlooptijden
  • maatwerk te leveren met goed op het individu gerichte adviezen
  • uit te gaan van een integrale persoonsbenadering.

Uitgangspunt bij onze arbeidsongeschiktheid adviezen is het zo snel mogelijk uit te zoeken wat een klant wél kan en hoe de klant deze mogelijkheden kan aanwenden zodat hij of zij zich concurrerend op de arbeidsmarkt kan opstellen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over medische advisering of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.