Visie

Visie A-REA op gemeentelijke dienstverlening

A-REA is een arbeidsmedische adviesbureau. Bij A-REA werken geregistreerde en/of gecertificeerde professionals. A-REA onderscheidt zich in de markt door zich als kwaliteitsbureau (ISO gecertificeerd) te profileren. De artsen, psychologen en arbeidsdeskundigen van A-REA hebben brede ervaring met het uitvoeren van belastbaarheidsonderzoeken en sociaal medische advisering voor de gemeenten.

A-REA werkt vanuit een visie met als belangrijkste kenmerken:

 • Uitgaan van de mogelijkheden, affiniteiten en vaardigheden van het individu en het versterken daarvan.
 • Een integrale persoonsbenadering; er spelen vaak allerlei niet-medische zaken bij de klant. Het is belangrijk dat deze zaken adequaat worden onderkend omdat zij lichamelijke of psychische klachten veroorzaken en onderhouden: het benoemen van oplossingen voor deze problemen beïnvloedt de medische mogelijkheden op een positieve manier.
 • Motivatie van de klant begint bij de arts en de arbeidsdeskundige (ad): hier slechten wij de eerste weerstanden, er wordt een brug geslagen naar het re-integratietraject.

Neem contact op met A-REA voor meer informatie over onze dienstverlening.

Waarom A-REA?

 • A-REA werkt voor meer dan 20 gemeenten en heeft daarmee zeer brede ervaring in de arbeidsmedische dienstverlening, Wmo advisering en verzuimaanpak participatiewet
 • A-REA heeft een specifieke verzuimaanpak participatiewet ontwikkeld die is afgestemd op de doelgroep
 • A-REA werkt met een web based Cliënt Volg Systeem dat ook door onze klanten geraadpleegd kan worden. Daarmee blijft u volledig op de hoogte van de status van iedere aanvraag en worden documenten digitaal bewaard.
 • A-REA heeft een speciale web based verzuimapplicatie ontwikkeld gericht op de verzuimaanpak van cliënten die een re-integratietraject volgen of anderszins door de gemeente begeleid worden
 • A-REA heeft een specifieke aanpak ter voorkoming van no show ontwikkeld. Daarmee realiseren wij een gemiddelde no show percentage van onder de 5%
 • A-REA werkt met zeer strakke doorlooptijden
 • A-REA werkt volgens geprotocolleerde werkprocessen
 • De dienstverlening van A-REA is volledig ISO gecertificeerd
 • A-REA is een gecertificeerde Arbodienst
 • Op alle niveaus wordt gewerkt met vaste contactpersonen en vaste vervangers
 • A-REA werkt met korte communicatie lijnen
 • Professionals van A-REA zijn beschikbaar voor inhoudelijk overleg over de afgegeven adviezen
 • A-REA stelt ieder kwartaal managementinformatie beschikbaar
 
 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.