Wmo

Met de invoering van de Wmo in 2007 wordt gestimuleerd dat mensen zelf oplossingen bedenken binnen hun eigen (sociale) omgeving voor problemen die zich voordoen. Iedereen moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De meeste mensen organiseren dit op eigen kracht maar soms zijn er extra faciliteiten nodig om dat te stimuleren, bijvoorbeeld een voorziening of een individuele ondersteuning. Het compensatiebeginsel van de Wmo bepaalt dat de gemeente algemene en individuele voorzieningen moet treffen om de inwoners te ondersteunen. De gemeente treft voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning als compensatie voor de beperkingen die een inwoner ondervindt in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.


Dit zijn voorzieningen die hem in staat stellen:

  • een huishouden te voeren
  • zich in en om de woning te verplaatsen
  • zich lokaal te verplaatsen
  • medemensen te ontmoeten en sociale banden aan te leggen

De rol van de gemeente en de Kanteling

Voorheen was de beoordeling van het recht op een voorziening sterk claimgericht. Dat had verschillende nadelen. Nu hanteert men een meer oplossingsgerichte aanpak. Dat heet de Kanteling. Hierin neemt het Gesprek een wezenlijke plaats in. Daarbij wordt samen met de burger het probleem verhelderd en wordt afgesproken welke oplossing dit kan compenseren. Hierdoor ontstaat een oplossing op maat. 

De rol van de medisch adviseur van A-REA bij advisering en samenwerking met de gemeente

De consulent van de gemeente heeft de regierol bij de vaststelling van de diagnose. Indien er vragen zijn bij de consulent over de diagnose zal hij de medisch adviseur inschakelen. De medisch adviseur kijkt in de eerste plaats vast of er sprake is van ziekte of gebrek en of er sprake is van een consistent geheel van stoornissen, beperkingen en handicaps. Het uitgangspunt is dat de medische beoordeling leidt tot een integraal, onafhankelijk en objectief advies over voorzieningen en zorg. Dus niet meer de claimgerichte beoordeling zoals voorheen gebruikelijk was maar veel meer een onderzoek naar de compensatiemogelijkheden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over medische advisering in het kader van de Wmo of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.