Klacht / compliment

Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de betreffende medewerker. Is uw klacht ingewikkelder van aard en niet direct op te lossen met een van onze medewerkers, dan kunt u uw klacht omschrijven in een mail gericht aan ons algemene mailadres: info@a-rea.nl, via het contactformulier op deze site of middels een brief gericht aan A-REA, Zeisteroever 15, 3704 GB te Zeist. 

Tevens ontvangen wij zeer graag suggesties ter verbetering van onze dienstverlening. En uiteraard zijn ook complimenten van harte welkom. Wilt u uw klacht, suggestie, of compliment telefonisch overbrengen dan kan dat natuurlijk ook, bel naar ons kantoor op nr: 030-6991555.

Wanneer u een klacht indient, verzoeken wij u uw adresgegevens te vermelden. Wij sturen u dan een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Uw klacht wordt door A-REA in behandeling genomen en binnen 6 weken afgehandeld.

Deskundigenoordeel

Als u het niet eens bent met een door ons gegeven advies over arbeids(on)geschiktheid,  de re-integratie inspanningen van de werknemer of werkgever wilt laten toetsen of als u een oordeel wilt over passend werk binnen het bedrijf, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (second opinion).

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.