Inzet arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige van A-REA

De arbeidsdeskundigen van A-REA hebben specifieke ervaring en kennis op het terrein van de sociale wetgeving en de uitvoeringsregels bij het UWV. Ze zijn bij uitstek in staat om complexe ziekteverzuimsituaties te analyseren en daarvoor ook passende en uitvoerbare oplossingen aan te dragen.

De arbeidsdeskundige is als enige professional goed in staat de door de arts vastgestelde psychische en fysieke belastbaarheid te vertalen naar re-integratie. Ook kan de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden binnen en buiten de organisatie beoordelen en daarover adviseren. Advisering door onze arbeidsdeskundigen kan ook ‘vastgelopen’ 
re-integratietrajecten weer op gang brengen. De arbeidsdeskundige inzet wordt door onze klanten altijd als zeer waardevol ervaren.

De inzet van de arbeidsdeskundige

In het algemeen zal de specifieke kennis en ervaring van een arbeidsdeskundige ingezet kunnen worden bij: 

 • complexe verzuimsituaties
 • adviseren over de inzet van interventies om verzuim tot een minimum te beperken
 • fungeren als intermediair tussen werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts
 • langdurige of blijvende ongeschiktheid voor het eigen werk, met mogelijke WIA-aspecten
 • re-integratie in eigen of ander werk, waarbij advies kan worden gegeven over passendheid en loonwaarde
 • afstemming en overleg met de arbeidsdeskundige en of de verzekeringsarts van het UWV, bij afgegeven beschikkingen en beslissingen in het kader van de WAO, ZW, WIA en WAJONG
 • optimaal benutten van financiële voordelen zoals aanvragen en voorbereiden van voorzieningen, premiekortingen toepassen, artikel 29 lid B en wet AMBER
 • vaststellen of een zieke medewerker aan te merken is als Structureel Functioneel Beperkt, zodat bij herplaatsing een voorrangssituatie ontstaat.

Goede analyse en verslaggeving van een arbeidsdeskundige kan:

 • sancties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter voorkomen
 • ontslagprocedures of de beëindiging van het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid eenvoudiger maken
 • in een eerder stadium een re-integratietraject gericht op herplaatsing binnen (spoor 1) of plaatsing buiten (spoor 2) de eigen organisatie mogelijk maken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inzet van een arbeidsdeskundige of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.
 

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.