Visie

Maatwerk staat centraal binnen onze werkwijze bij re-integratie. Elk traject vraagt om een eigen, unieke aanpak. In onze visie op re-integratie staat de cliënt centraal. Ons uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk blijft voor het succes van zijn eigen re-integratie. 

Het verwerven van een baan is een dagtaak. Bij het opstellen van een trajectplan wordt een grondige analyse gemaakt van de ontstane situatie. Zowel belemmerende factoren als sterke kanten van de cliënt worden inzichtelijk gemaakt. Samen met de cliënt wordt het trajectplan opgesteld. 

De re-integratiebegeleider/ arbeidsdeskundige van A-REA treedt op als persoonlijk coach en casemanager gedurende het gehele traject. Hij stimuleert de cliënt door zeer frequent contact te onderhouden. Tijdens ieder contact worden met de cliënt concrete afspraken gemaakt over de te ondernemen activiteiten. Deze zijn gericht op het maken van huiswerkopdrachten, zijn netwerk benutten, Locatie Werk en Inkomen (LWI) bezoeken, vacaturesites bekijken en sollicitatiebrieven schrijven. 

De re-integratiebegeleider/ arbeidsdeskundige van A-REA zet ook zijn eigen netwerk in om tot een succesvolle re-integratie te komen. Uit ervaring weten wij dat de motivatie, inzet en houding van de cliënt de belangrijkste succesfactoren zijn bij het slagen van re-integratie. De cliënt krijgt hier regelmatig feedback over. 

A-REA is actief op het gebied van re-integratie in de volgende situaties:

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.