Sociale zekerheid

Als een van uw medewerkers (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt, of u wilt iemand in dienst nemen die ziek is of een handicap heeft, wat betekent dat dan praktisch en financieel voor u? Wanneer bent u verplicht zelf het loon door te betalen bij ziekte? En als een medewerker na 104 weken volledig arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk, mag u hem dan ontslaan? En hoe moet u dat regelen? 
Basiskennis van de actuele wet- en regelgeving is van belang voor iedereen die in zijn werk verantwoordelijk is voor verzuimbegeleiding of -coördinatie. Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten immers veel geld. Het is dan ook van belang om de bestaande mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten.

Doelgroep

Vanuit uw functie als leidinggevende, manager, HRM-functionaris of verzuimcoördinator bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding binnen uw afdeling of organisatie. U wilt uw basiskennis van de wet- en regelgeving in de sociale zekerheid vergroten.

Inhoud

U krijgt informatie over de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, re-integratie, subsidiemogelijkheden en ontslag. Naast het bespreken van theorie is er in de workshop ruimte voor interactie. Wij zullen ingaan op praktijksituaties en adviezen geven. 

Tijdens de workshop krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe verloopt de beoordeling in het kader van de WIA?
  • Wat zijn de financiële consequenties voor u als een medewerker in de WIA komt?
  • Hoe kunt u instroom in de WIA beperken?
  • Wat houden AMBER en de ‘no-risk’ polis in?
  • Wanneer krijgt iemand de status SFB (Structureel Functioneel Beperkt) en wat betekent dat voor u?
  • Welke subsidiemogelijkheden maken het voor u interessant om iemand met een ziekte of handicap in dienst te nemen?
  • Wat is de ontslagprocedure als uw medewerker na 104 weken ziekte niet meer terug kan in het eigen of ander werk binnen de organisatie?

Praktische gegevens

Aantal dagen: twee dagdelen
Max. aantal deelnemers: 15
Workshopleiders: twee gecertificeerde register-arbeidsdeskundigen

De workshop wordt meestal in-company gegeven, maar open inschrijving is ook mogelijk.

Aanpak

De workshop heeft een interactief karakter. Naast het bespreken van theorie is er ruimte voor casuïstiek en praktijkvoorbeelden van de deelnemers.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze workshop of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.