Verzuimgesprekken voeren

Elke organisatie heeft te maken met ziekteverzuim. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (1 april 2002) is de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij werkgever en werknemer komen te liggen. Het accent ligt meer dan voorheen op mogelijkheden van uitgevallen werknemers. De houding van de leidinggevende is van groot belang bij een snelle terugkeer van de werknemer. Een heldere visie op verzuim, gecombineerd met goede gespreksvaardigheden, is dan ook belangrijke bagage voor leidinggevenden en HRM-functionarissen om de verzuimcijfers laag te kunnen houden. 
A-REA biedt hiervoor de cursus ‘Verzuimgesprekken voeren’ aan. 

Doelgroep

Vanuit uw functie als leidinggevende of HRM-functionaris bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding binnen uw afdeling of organisatie. U wilt effectieve verzuimgesprekken leren voeren en zo mogelijk het verzuim terugdringen. 

Inhoud

De training is gericht op gespreksvoering en is praktisch van aard. 
In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Visie van de leidiggevende/HRM-functionaris op verzuim
 • Handvatten voor de verschillende soorten verzuimgesprekken:
  • telefonische ziekmelding
  • telefonisch contact tijdens ziekte
  • gesprek tijdens huisbezoek
  • terugkeergesprek
  • gesprek bij probleemverzuim
 • Gespreksvaardigheden, zoals luisteren, samenvatten, doorvragen, observeren, feedback geven en ontvangen
 • omgaan met emoties
 • spanningsveld resultaatgerichtheid versus mensgerichtheid

Aanpak

De training bestaat uit vier dagdelen, verspreid over twee trainingsdagen. Na korte theoretische inleidingen gaat u met elkaar in gesprek over uw visie en aanpak van verzuim. Het grootste deel van de tijd besteden we aan oefeningen in gespreksvaardigheden. Hierbij gaan we in op verschillende soorten verzuimgesprekken. Eigen ervaringen en praktijksituaties worden gebruikt als oefenmateriaal. Bij de oefeningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de door de cursisten ingebrachte casuïstiek. 
Tussen de eerste en tweede bijeenkomst zitten twee maanden. In deze tussenliggende maanden kunt u het geleerde in de praktijk oefenen. De ervaringen van deze periode worden vervolgens besproken tijdens de tweede bijeenkomst. 

Praktische gegevens

Aantal dagen: twee 
Max. aantal deelnemers: 12 
Trainer: een ervaren communicatietrainer/arbeidsdeskundige 

De training kan in-company gegeven worden maar ook als maatwerktraining, afgestemd worden op uw wensen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze training of over de vraag wat A-REA voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

 
 

Nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de A-REA nieuwsbrief.